Luchtkwaliteit in de Antwerpse haven in 2014

Het rapport beschrijft de resultaten van de immissiemetingen van zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, ozon, vluchtige organische componenten, dioxines en PCB’s in de haven van Antwerpen. De meetresultaten van deze polluenten worden getoetst aan de bestaande en toekomstige normen. Het rapport bespreekt ook de trend van de afgelopen jaren voor de gemeten polluenten.

>> Lees verder