Erosie en sedimentatie in Potpolder

Potpolder, 5 juli 2015 – Alhoewel beide compartimenten gelijktijdig werden vrijgegeven aan de Schelde, zie je na 2,5 jaar al duidelijke verschillen.

Geulvorming

Compartiment B (kant Lillo) vertoont duidelijk meer geulenvorming dan compartiment A.

geulvorming compartiment B


geulvorming compartiment A

Opslibbing

Compartiment B is al meer opgeslibd dan compartiment A.

opslibbing compartiment B

opslibbing compartiment A

Erosie

En tenslotte is de erosie aan de weg naar het schiereiland duidelijk veel groter aan de kant van compartiment B dan aan de kant van compartiment A.

{Gallery dir=’Potpolder/20150705′}