TIDE-project

Het Tide-project werd op 23 februari 2010 in Antwerpen gelanceerd. Naast de Schelde worden nog drie andere getijdenrivieren drie jaar bestudeerd om de economie, ecologie en veiligheid in dit soort estuaria beter te garanderen en op elkaar af te stemmen in de toekomst.

>> Lees verder