Het oudste stukje mens: een prehistorische vondst te Bazel

Bazel, 21 juni 2012 – Een bijzondere prehistorische vindplaats, duizenden jaren verborgen onder metersdikke pakketten sediment van de Schelde. Dat kwam aan het licht bij de aanleg van een sluizencomplex voor een gecontroleerd overstromingsgebied, alias potpolder, in de Kruibeekse weilanden door Waterwegen en Zeekanaal NV.

>> Lees verder