Afsluiting Schaar van Waarde is slechts tijdelijk

Middelburg, 1 juli 2011 – De sinds 1 mei 2011 geldende afsluiting van het vaarwater tussen de Schaar van Waarde en de Overloop van Valkenisse in de Westerschelde is een tijdelijke maatregel. Volgens Gedeputeerde Staten zagen de nautische autoriteiten (verenigd in de Permanente Scheldecommissie) zich door verzanding, en als gevolg daarvan een aantal strandingen, genoodzaakt de nevengeul voor de binnenvaart tot verboden gebied te verklaren.

Het college deelt de mening van de SGP-Statenfractie, die de maatregel aan de orde heeft gesteld, dat de afsluiting van nevengeulen in de Westerschelde ongewenst is. Via die routes blijven binnenvaart en zeevaart immers uit elkaars vaarwater. Dat is veiliger, ziet ook het dagelijks provinciebestuur in.

GS wijzen er in hun beantwoording van de schriftelijke vragen op, dat de Scheldecommissie ‘er naar streeft de Schaar van Waarde op termijn geschikt te maken voor de binnenvaart en recreatie’. Onderzocht is hoe de verschillende beroepsgroepen in het Scheldegebied zoveel mogelijk van elkaar kunnen worden gescheiden.