Bodemfauna van de Zeeschelde

In de zachte bodem van slikken en permanent water in de Zeeschelde vervullen ongewervelde bodemdieren een cruciale rol als voedselbron voor vissen en vogels. Maar er is duidelijk beweging in het voedselweb van de Zeeschelde. Om de veranderingen in de bodemfauna beter te kunnen onderzoeken, worden sinds 2008 jaarlijks op meer dan 200 random locaties in de Zeeschelde en haar getij-onderhevige zijrivieren (Durme, Rupel, Nete, Dijle, Zenne), door het INBO stalen verzameld in het zachte substraat.

>> Lees verder