Limnodata en Piscaria Neerlandica

Deze website geeft toegang tot een groot aantal waarnemingen van planten en dieren in de Nederlandse oppervlaktewateren. De gegevens zijn afkomstig uit de databanken Limnodata Neerlandica en Piscaria. De gegevens zijn door STOWA en Sportvisserij Nederland verzameld bij een groot aantal bronhouders, waaronder waterschappen, provincies en visfederaties.

>> www.limnodata.nl