Zilte natuur

Herrie onder water

Er worden steeds meer aanwijzingen gevonden dat vissen worden beïnvloed door geluid van menselijke activiteiten op zee. De gevolgen hiervan voor populaties op lange termijn …
Lees meer

Afwijkende rog gevangen

De vissers van de TX1 keken raar op toen ze een gevlekte rog, Raja montagui, met een batman-achtig uiterlijk op de band zagen liggen. Dit …
Lees meer

Schelpdiermonitor

Welke schelpdieren leven in de Nederlandse kustwateren? Wat zijn de aantallen, biomassa’s en waar zitten ze precies? Hoe ontwikkelen bepaalde soorten zich? Wageningen Marine Research …
Lees meer

In actie voor de Europese steur

Op 23 oktober lanceren het Wereld Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland en ARK Natuurontwikkeling een door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gesteund actieplan om …
Lees meer

Voorspoedig herstel bodemleven Roggenplaat

Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten verhoogden in de herfst van 2020 de Roggenplaat in de Oosterschelde. Rijkswaterstaat monitort samen met onderzoeksinstituten zoals Deltares, Wageningen Marine Research en …
Lees meer
1 2 3 4 6 7 8 9 10