Land en water

Waterkerende kustlandschappen

De zeespiegel stijgt, de bodem daalt, polders verzilten, de kust erodeert en intergetijdegebieden verdrinken. We kunnen dit tij keren met nieuwe kustlandschappen: begroeide vooroevers, zandige …
Lees meer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10