Slikken- en schorrenflora

Een overzicht van enkele van de meest typerende flora op slik en schor.

Aardbeiklaver

Blaartrekkende boterbloem

Darmwier

Dubbelkelk

Dunstaart

Echt lepelblad

Echte Heemst

Engels slijkgras

Gevlekte rupsklaver

Gewoon kweldergras

Goudknopje

Hertshoornweegbree

Kiezelwieren

Kustmelde - Atriplex glabriuscula

Melkkruid

Nopjeswier

Reukeloze kamille

Riet

Rode ganzenvoet

Schorrenzoutgras

Selderij

Smalle rolklaver

Strandmelde Atriplex littoralis

Waterpunge

Zeeaster

Zeebies

Zeekraal

Zeesla

Zilte schijnspurrie