Zilte natuur

Zilte natuur of natuur met een vleugje zout is zeldzaam in ons land.

Het probleem in zilte natuur is niet de aanwezigheid van zout. Soorten kunnen zich aanpassen aan de aanwezigheid van zout. Kijk maar naar de vele soorten die leven in de zoute Noordzee.

Het probleem in zilte natuur is het steeds wisselende zoutgehalte. Bij opkomende tij, lage afvoer vanuit het binnenland of een stevige storm op de Noordzee, wordt er zout water de Westerschelde in gestuwd waardoor het zoutgehalte stijgt. Daarentegen bij een hoge afvoer vanuit het binnenland kan het zoutgehalte snel dalen.

 


Waddentrekkers

Voor het eerst volgen onderzoekers van het NIOZ via vederlichte zendertjes, live de trektocht van ‘onze’ wadvogels kanoet en rosse grutto. Van het Afrikaanse wad tot de Arctische toendra. >> Lees verder …

Lees verder

Toename Grijze zwemkrab

Bij het strandmonitoringproject werden onlangs krabben verzameld die door experts van museum ‘Het Natuurhistorisch’ werden herkend als Grijze zwemkrabben. Deze zuidelijke soort werd vroeger maar zelden aangetroffen. Deze winter spoelden de dieren op meerdere plaatsen aan. Hoewel er in het verleden niet standaard op is gelet, lijkt er wel sprake…

Lees verder

De strandgaper in het Noordzee-gebied

Onderzoek wijst uit dat er al strandgapers (Mya arenia) in Nederland aanwezig waren in de Middeleeuwen. Dit ondersteunt de hypothese dat de schelpdieren vóór de tijd van Columbus opnieuw werden geïntroduceerd vanuit Noord-Amerika, mogelijk door de Vikingen. Tijdens het Pleistoceen stierf de tweekleppige zeeschelp uit in Noordwest-Europa. >> Lees verder…

Lees verder