Grenspaal 269

Vroeger was GP269 het contactpunt van Zandvliet, Ossendrecht, Woensdrecht en Rilland Bath.

Bij een grenscorrectie in 1871 is dit punt tussen GP267 en GP268 komen te liggen en van Woensdrecht was er op dat punt toen geen sprake meer. Nu staat GP269 op de grens van Antwerpen, vroeger Zandvliet voor de fusie voor België en Reimerswaal waar het vroegere Rilland Bath na de fusies onder valt voor Nederland.

Op de Topografische kaart nr.7 uitgegeven bij het NGI in 1984, staat grenspaal 269 nog een heel eind landinwaarts ingetekend. De huidige standplaats is aangeduid met de blauwe pijl.

gbs-grenspaal269-kaart

Op kaart 1803.5 uitgegeven in 2012 door de Nederlandse Dienst der Hydrografie, staat grenspaal 269 ingetekend op de dijk.

grenspaal269-kaart1803.5-2012

GP269 werd ergens einde jaren 90 verplaatst; in mijn eerste jaren op het GBS heb ik die nog op zijn plaats landinwaarts weten staan. De reden van die verplaatsing is hoogstwaarschijnlijk de inrichting van het slibstort. Onderstaande foto toont GP269 nog op zijn oude standplaats langs de smokkelweg.

gp269-oude standplaats

De grens gaat vanaf GP269 nog steeds in rechte lijn verder tot aan de thalweg of het lengteprofiel van de Schelde. Daar ligt de rode boei 74. Vanaf dat punt maakt de grens een hoek naar het zuiden. De grens volgt dan de thalweg van de Schelde tot het verlengde van de denkbeeldige lijn van GP271 tot de molen van Hoogerheide ( NL ).

De grens steek de Schelde over en doorkruist eerst het Verdronken Land van Saeftinghe. In 1843 was dit gebied ontoegankelijk en heeft men er geen grenspalen gezet. De eerste grenspaal is GP270 en werd geplaatst op dijk van het het verdronken land nabij Kieldrecht.

De grenslijn werd bepaald door van GP271 in Kauter, een gehucht nabij Kieldrecht een denkbeeldige lijn te maken recht naar de molen van Hoogerheide in Noord Brabant. Later werden belangrijke delen van het verdronken land terug ingepolderd. Prosperpolder werd ingepolderd in 1857 in opdracht van Hertog Prosper van Arenberg en de Hertogin Hedwigepolder in 1904. In 1905 zijn ook de grenspalen en grensstenen geplaatst doorheen deze beide polders. Heel opvallend is hier dat het wegenpatroon zich hier niets aantrekt van de grens en dat de wegen diagonaal op de grens staan.

En wist jij dat grenspaal 269 nog heel wat zusjes en broertjes heeft? Maak kennis met de familie 269.