Vismonitoring

Maandelijks zetten onze schorrenvissers hun fuik op in het kader van de opvolging van het visbestand in de Zeeschelde.

Bedoeling van het project is de trekvissen te inventariseren en te meten waardoor er een beeld ontstaat t.a.v. o.a. de waterkwaliteit. Zo weten we dat sinds augustus 2008 het zuurstofgehalte spectaculair is toegenomen door de ingebruikname van het brussels waterzuiveringsstation. Dit weerspiegelt zich in een toename van het aantal vissen.

visserijmonitoring-verbandwaterkwaliteit

Techniek

Men zet maandelijks twee schietfuiken parallel met de oever waarbij roosters worden geplaatst om zeehonden te weren.

dubbele-fuik-gbs-foto-frank-wagemans

zeehondenrooster-fuik-foto-frank-wagemans

Dit project loopt reeds geruime tijd in de Zeeschelde. De dichtstbijzijnde vangplaatsen zijn: Ketenisseschor, St-Annabos en aan de Kennedytunnel.

De te verwachten vangsten voor het Groot Buitenschoor zijn:

  • tong,
  • bot,
  • grondel,
  • haring,
  • spiering,
  • zeebaars,
  • snoekbaars,
  • pos,
  • steenbolk

visserijmonitoring-welkevissen

Op 18 maart 2009 werd op het Groot Buitenschoor de aanzet gegeven van het visserijproject in samenwerking met het INBO.