Trektellen

Trektellen

Trektellen is een manier van vogeltellen tijdens de vogeltrek, hierbij wordt er op één plaats afgesproken om elke dag te komen tellen. Men staat dus een hele voormiddag op dezelfde plaats en noteert alle vogels die voorbij vliegen en waarvan er sprake is van trek. De vogels die ter plaatse rondvliegen tellen dus niet mee. Een verrekijker is dus zeker noodzakelijk voor een teller, daarenboven worden ook telescopen en fototoestellen met telelenzen aangewend om zo optimaal mogelijk te kunnen tellen.

Waarnemingen kan je per trektelpost terugvinden via : www.trektellen.org.

 

Trektelpost Groot Buitenschoor

 

Voor onze schorren is het Groot Buitenschoor zo'n trektelpost - meer info.

Het ornithologisch belang van het Groot Buitenschoor was al langer bekend zeker op het vlak van watervogels. Zeker tijdens de jaren ’80 en ’90 van voorgaande eeuw werden hier records voor onze regio opgetekend.

De voorbije jaren werd echter meer gekeken naar passerende trekvogels. Vanaf 2017 gebeurde dat systematisch door Robin Vermylen. In totaal werden 95.319 exemplaren geteld, bestaande uit 117 soorten en gespreid over 95 teluren in 27 dagen.

Een greep uit de interessantste waarnemingen:

 • Roodhalsfuut 1,
 • Noordse pijlstormvogel 1,
 • Vaal stormvogeltje 1-2,
 • Jan-Van-Gent 1,
 • Middelste zaagbek 7,
 • Bruine kiekendief 33,
 • Visarend 2,
 • Velduil 2,
 • Grote stern 4,
 • Grote jager 2,
 • Kleine jager 3,
 • Duinpieper 2,
 • Europese kanarie 1,
 • Geelgors 1,
 • Ortolaan 2,
 • Dwerggors 1.

Robin bracht in een interessante presentatie het belang voor trekvogels van het Groot Buitenschoor in kaart. De presentatie van Robin vind je hieronder.

[pdf-embedder url="https://scheldeschorren.be/wp/wp-content/uploads/2018/01/Trektellen-Groot-Buitenschoor-presentatie-Robin-Vermylen.pdf" title="Trektellen-Groot-Buitenschoor--presentatie-Robin-Vermylen"]