Meetproject Galgeschoor

Het meetproject situeert zich op het Galgeschoor t.h.v. de Afwatering van de Scheldelaan.

Na een 1e proefopstelling in de zomer van 2004 en een testperiode van half september 2005 tot einde november 2005, volgen we in een zone op het Galgeschoor de erosie van de schorrand op. Daartoe hebben we 4 raaien uitgezet. We meten voor elke raai geregeld de afstand tussen de paal die fungeert als nulpunt en de bovenste schorrand, en zetten deze resultaten uit in een grafiek met een tijdsschaal – zie de meetresultaten.

erosiemetingen-gs-zone-januari2015-foto-frank-wagemans