GOG-GGG Schouselbroek

In het kader van het Sigmaplan worden overstromingsgebieden en natuurgebieden aangelegd. Het Waterbouwkundig Laboratorium onderzoekt de mogelijkheden van verschillende inrichtingsvarianten. Bij de inrichting ligt de nadruk op het halen van het vooropgestelde veiligheidsniveau en de natuurdoelstellingen. Het rapport bestudeert de GOG-uitwatering en GGG-inwatering van GOG-GGG Schouselbroek. >> Lees verder …

Lees verder

aanleg van een vloedschaar bij Destelbergen

Waterwegen en Zeekanaal plant de aanleg van een vloedschaar ter hoogte van Destelbergen in de ontpoldering van Heusden. Ter voorbereiding wordt in het rapport het effect van de aanleg van een vloedschaar op het dagelijkse getij ingeschat, zowel voor de huidige situatie als voor situatie 2050. >> Lees verder …

Lees verder

Illegaal oester-rapen loopt de spuigaten uit

Oesters scheppen is een fijne traditie in Zeeland. De Japanse oester, in de handel Creuse genoemd is overal te vinden in de Oosterschelde. Het is eigenlijk een plaag. Daarom mogen liefhebbers oesters rapen en maximaal 10 kilo rapen in een emmertje meenemen voor eigen gebruik. >> Lees verder …

Lees verder

Zenderonderzoek bij paling in België

Medewerkers en studenten van de Universiteit van Gent voeren sinds juli 2016 een uitgebreid palingonderzoek uit. Palingen worden voorzien van een zendertje, om zo hun migratie te kunnen volgen. De informatie die men hiermee verzamelt komt ten goede aan beheermaatregelen ten gunste van een betere palingstand.

Lees verder