Schelde

wanneer ikvroeg noglangs je boorden wandelen me je licht kabbelend tegenkomtervaar ik heden en verledende tijd die door je bochten kromt een tijd die wasen ik nooit kende en moest de spraak je eigen zijnje zou vertellen van zovelenen van mijn dorpdat hier begon Hedwige Massart

Lees verder

Haiku

Alle kennis of studie is,vergeleken met de diepte van het ervarenals een druppel water die in zee valt Tokusan Senga, 782-865, Zenmeester

Lees verder

omgekeerd

Krijst de Meeuw mijn stem ? Slaat de Golf mijn hart ? Kan de Wind een wervel zijn van oude woorden ? Word ik Strand voor strand de zee ? Breken in de Branding al mijn oude jaren ?

Lees verder

slikwandeling

Modder.kot herbergt slikwandelaars, het educatief rustpunt op Groot Buitenschoor. Muffe ziltgeur ontstijgt het water gelardeerd met vleugjes chemicalien, het reukhandelsmerk van het Scheldt. Laarsbotten neigen zich vast te zuigen in- en te vereenzelvigen met het slik, een ganzenuitzwerm foerageert op het GBS. Slikkengat groeit zienderogen door een geul verbonden met…

Lees verder

zeegezicht

net nog de zee gezien: een flitsberichtvan de hellingen van de zonzo blitst het handspiegeltje van de Heer alle tijd is tijdloos, het getijuiteindelijk een blijde doodstijding hand beweegt over het landen licht schroeit het papiertot een brand van lichte gedachtendichten is landmetenvan de gouden rand die je scheidtin toon…

Lees verder

Woeste golven – Sahasrara

mijn spiritueel padgolft weer eens venijnigin maanlichten met tegenwind en altijd op vrijdagkrijg ik je liefste briefmaar hoe moet ik jou voor het weekend nog bereiken nog spreek je woordenvan broos en breekbaar glasverscherf je met de maanin een zee van inktik schrijf je naamen drink je lettersalweer te gulzigvan…

Lees verder

zeewaarts gezegd – Paul Snoeck

De zee is trots op haar duinen .Brekensgereed houdt zij de dijken bestendig ;Zij heeft haar kusten lief en kust ze . De zee plant zich voort in het water .De zee is voedzaam als een rijpe boomgaard .Zij is de moeder van de grootste sterren . De zee is…

Lees verder