Verzoet het Groot Buitenschoor?

In het kader van zijn meetprojecten op het Groot Buitenschoor, volgde Hug Van Beek ook het zoutgehalte op. Hij komt tot de verrassende vaststelling dat er over de meetperiode 2003 – 2014 een verzoeting optreedt.

zoutgehalte-gbs--2003-2014--Hug-Van-Beek

Volgens zijn metingen bedraagt de tendens 10,9% verzoeting met een minimum gemiddelde NaCl in 2014 van 8,25‰.

Een mogelijke verklaring is dat er via de spuisluis van Bath (gele pijl) veel meer zoet water gespuid werd.

spuisluisbath

In de loop der jaren heeft de vloedgeul zich richting dijk verplaatst heeft; een mogelijke verklaring voor zijn metingen? Maar ook de vloedlijnmetingen vertonen dezelfde evolutie, dit ondanks de Scheldeverdiepingen die een verhoging van het zoutgehalte geven. Dus moet er een lokale evolutie zijn van de bovenstromen, besluit Hug.

bath-spuisluis--frank-wagemans-16-9