Het getij

De zwaartekracht van de maan (en in mindere mate van de zon en de andere planeten) op de ronddraaiende aarde veroorzaakt het getij. Het getij is een op en neergaande beweging van het water. Samen met het getij treedt ook een horizontale beweging op: de getijdenstroom.

In de Scheldemonding bij Vlissingen bedraagt het verschil tussen hoog- en laagwater zo’n vier meter. Hoe verder stroomopwaarts, hoe nauwer de rivierbedding en hoe meer het binnenstromende vloedwater wordt opgestuwd. Nabij Hamme, waar de Durme in de Schelde uitmondt, bereikt de rivier haar hoogste waterpeil. Daarna neemt de opstuwing van het water weer af. De sluizen in de omgeving van Gent houden het getij volledig tegen en zorgen ervoor dat de rivier verder stroomopwaarts niet langer door de zee beïnvloed wordt.

Voor het Groot Buitenschoor en het Galgeschoor volgen wij de getijvoorspellingen Bath.

Meer weten?