Slinkend Onland

Zowel in de Oosterschelde als in de Westerschelde staat het schor onder druk. De oppervlakte van de schorren neemt af. Maar ook de variatie aan vegetatiepatronen vermindert. Voor water- en natuurbeheerders is dat reden tot zorg.

Rijkswaterstaat Zeeland heeft in 1999 de meest relevante feiten en inzichten die betrekking hebben op de omvang van de Zeeuwse schorren in een rapport verzameld.

Hoe zijn de huidige ontwikkelingen van de schorranden en wat zijn de onderliggende oorzaken? Wat zijn de prognoses voor de komende 25 jaar? Welke beheersmaatregelen zijn te overwegen? Dit rapport probeert antwoord te geven op deze vragen.

Het is daarmee een kennisdocument dat als basis dient voor de beheersvisie van Rijkswaterstaat Zeeland voor de schorren in de Oosterschelde en Westerschelde: “Balanceren op de schorrand.”

slinkend-onland-rijkswaterstaat