Land

Waar land en water elkaar ontmoeten, is er een subtiele spel van water dat neemt van en water dat geeft aan het land. Aan landzijde resulteert dit in de vorming van slikken en schorren.