Land en water

Een estuarium is het benedenstrooms gedeelte van een rivier dat onder invloed staat van de getijdenwerking van de zee. In tegenstelling tot zeearmen en lagunen is er in estuaria een constante doorvoer van zoet rivierwater. Het estuarium strekt zich landinwaarts uit tot waar het getij meetbaar is. Typerend aan estuaria zijn de uitgesproken getijdendynamiek en de aanwezigheid van overgangen die op elke plaats in het estuarium bepalen welke levensgemeenschappen er zich ontwikkelen.

>> Meer weten over estuaria

 


Hoe meet je de zeespiegelstijging?

Veranderingen in de gemiddelde zeespiegel zijn lastig te meten. De snelheid waarmee het zeeniveau stijgt of daalt is per plek op aarde verschillend, en de referentiepunten gaan zelf ook op en neer. Toch zijn klimaatwetenschappers het eens: de zeespiegel stijgt snel, dat zal nog lange tijd doorgaan, en het komt…

Lees verder