Scheldetopics mei

Zojuist verscheen Scheldetopics, de nieuwsbrief van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, met daarin o.a.: VNSC maakt speerpunt van sedimentbeheer, Visindex peilt de ecologische toestand van de Zeeschelde, historische kaartencollectie legt oude sedimentatiepatronen bloot, … >> Download als pdf …

Lees verder

Beheerplannen Natura 2000 Noordzee

Van 2 mei 2017 tot en met 30 juni 2017 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023). >> Lees verder …

Lees verder

De geketenden bevrijden

Groot Buitenschoor, 22 april 2017 – Is het niet aan ons eenvoudige stervelingen om te doen wat de profeet Jesaja schreef over de geketenden bevrijden? Wel ik heb dat vandaag gedaan door een lam uit het raster te bevrijden.

Lees verder

De Grote Rede nr.45

Zojuist verscheen nr.45 van het tijdschrift De Grote Rede, het informatieblad over kust en zee. Met drie grote bijdragen en negen vaste rubrieken biedt De Grote Rede zijn lezers een gevarieerde, maar objectieve kijk op de actuele kennis over de kust, zee en oceaan en geeft het uitleg bij het…

Lees verder

De Syphon van Bath

De meesten kennen de Syphon in Damme. Maar wist je dat er ook een syphon is in Bath? Een syphon is een constructie waarbij via een soort zwanenhals een waterloop onder een andere waterloop doorstroomt. >> Lees verder …

Lees verder

Scheldetopics januari 2017

Bergen op Zoom, 27 januari 2017 – Bij de Vlaams-Nederlandse ScheldeCommissie verscheen vandaag Scheldetopics januari 2017. Daarin lees je meer over o.a. Reuzemetronoom levert nieuwe inzichten over ontstaan estuaria, Leerstoel Building with Nature: de natuur als bondgenoot, Waterbalansmodel legt waterbeschikbaarheid Scheldestroomgebied bloot, … >> Lees verder …

Lees verder

Advies Schelde aan de VNSC

Het College van Rijksadviseurs heeft de VNSC ongevraagd een advies aangeboden in het kader van het VNSC-Onderzoeksprogramma over de Schelde. Dat onderzoeksprogramma levert belangrijke bouwstenen voor de zogenaamde “Agenda voor de Toekomst”. >> Lees verder …

Lees verder