Containergigant in Deurganckdok

Antwerpen, 8 juni 2017 – De Madrid Maersk passeert naar verwachting donderdagnacht de Westerschelde, op weg naar Antwerpen. Het is een van de weinige schepen ter wereld die meer dan 20.000 standaardcontainers kunnen vervoeren. Het schip ligt tot zondagavond in het Deurganckdok.

Lees verder

Is getijdenenergie veilig voor mens en dier?

Over een jaar moet duidelijk zijn welk effect de getijdencentrale in de Oosterscheldekering heeft op het natuurgebied en de stabiliteit van de kering. Onderzoekers kijken onder meer naar veranderde stroming en de doodsoorzaak van zeehonden en bruinvissen. Ook Jaap van der Hiele van RTZ ZuidWest werkt hieraan mee.

Lees verder

Scheldetopics mei

Zojuist verscheen Scheldetopics, de nieuwsbrief van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, met daarin o.a.: VNSC maakt speerpunt van sedimentbeheer, Visindex peilt de ecologische toestand van de Zeeschelde, historische kaartencollectie legt oude sedimentatiepatronen bloot, … >> Download als pdf …

Lees verder

Beheerplannen Natura 2000 Noordzee

Van 2 mei 2017 tot en met 30 juni 2017 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023). >> Lees verder …

Lees verder