Beheer

Laat een schorrengebied zijn gang gaan, en op de kortste keren zit je met een ééntonige riet- en strandkweekvegetatie. Om de typische brakwaterplanten een kans te geven, is beheer noodzakelijk.

Maar daarbij moet je dan rekening houden met de voor onze gebieden zeer vage bepalingen volgens Natura 2000.


Maaien in het broedseizoen

Wanneer men hier nog maar durft te denken aan maaien tijdens het broedseizoen, dan wordt men overladen met bakken ‘mooie woorden’. In Nederland is men daar veel pragmatischer in. Mits zorgvuldige voorbereidingen is het daar wel mogelijk ‘om eenzijdigheid te voorkomen en de beoogde natuurwaarden te behouden c.q te bevorderen.’.…

Lees verder

Nieuwe zilte natuur maken: een handleiding

De uitbreiding van de haven van Antwerpen gaat soms ten koste van beschermde natuur, die dan elders gecompenseerd moet worden. In opdracht van het departement Mobiliteit en Openbare Werken – afdeling Maritieme Toegang onderzocht het INBO of, op welke manier en onder welke omgevingsvoorwaarden zilt grasland op een nieuwe plaats…

Lees verder

Rijfdag Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 4 juni 2016 – Het voorspelde mooie weer en de bijhorende 23° bleken in werkelijkheid een kille 14° en een klamklevende mist te zijn. Maar dat hield Rit, Georges, Hug, Gie en Frank niet degen om de handen uit de mouwen te steken.

Lees verder