Peterschap BASF

BASF-greanpeace-19okt1988Op het eerste gezicht lijkt een peterschap met de daarbij horende financiële ondersteuning van Natuurpunt  door BASF geen evidentie.

Ooit voerden Natuurpunt samen met Greenpeace actie tegen de afvalwaterlozingen door BASF in de Schelde. Op 19 oktober 1988 sloten zij de lozingspijp op het Groot Buitenschoor af met een metalen plaat.

Maar de tijden zijn veranderd: het behoud van de aarde voor de toekomstige generaties is nu een bekommernis van burgers, overheden én bedrijfsleven. Ook chemische bedrijven staan voor de uitdaging om een balans te vinden tussen het welzijn van mensen, economische welvaart en ecologische kwaliteit, met andere woorden voor duurzaam ondernemen.

Bij duurzaam ondernemen hoort niet enkel zorgzaam omgaan met natuur en leefmilieu maar ook rekening houden met bekommernissen van de omwonenden en buren en met de engagementen van medewerkers.

Met dit peterschap is BASF niet aan zijn proefstuk. Reeds eerder konden de natuurarbeiders in onze sociale werkplaats rekenen op een helpende hand. Ook onze conservators van het Groot Buitenschoor konden bij BASF terecht voor een nieuwe toegang tot de Scheldedijk.

En vergeten wij de oeverzwaluwen niet die in 2011 op de BASF-terreinen een prachtige kolonie konden vestigen in enkele zanddepots.

oeverzwaluwen-basf-2011

Met de financiële en logistieke steun van BASF willen wij het Groot Buitenschoor beter bekend maken bij de polderbewoners, kan het natuurstudiewerk op het schor verder worden uitgebouwd en konden de plannen voor een vogelkijkhut eindelijk worden gerealiseerd.

BASF-luchtfoto

Op 28 april 2007 opende BASF zijn e.paviljoen. In dit nieuwe bezoekerscentrum worden bezoekers aan de hand van een heuse tentoonstelling geïntroduceerd in de wereld van BASF en meer bepaald in het thema duurzaamheid. De 'e' in de naam e.paviljoen staat immers voor educatie, ecologie en economie. Precies de 3 elementen die BASF wil belichten in dit nieuwe bezoekerscentrum.

In het kader van het peterschapsproject beschikt de schorrenwerkgroep hier over het schorren.huis, een lokaal waar de schorrenbezoekers kunnen ontvangen en geïnformeerd.