Galgeschoor en Groot Buitenschoor

Galgeschoor en Groot Buitenschoor zijn beiden schorrengebieden welke buitendijks aan de Schelde liggen stroomafwaarts van Antwerpen, nabij de be-Nl-grens.

Het bijzondere aan deze gebieden is dat het Scheldewater hier brak is, een mengeling van het afstromende zoete water uit het binnenland en het bij vloed binnenstromende zoute water uit de Noordzee. De grote uitdaging voor plant en dier in deze gebieden is dat het zoutgehalte zeer sterk kan wisselen; dit vergt bijzondere aanpassingen van wie hierin wil overleven.