De schorrenagenda

Raadpleeg steeds www.scheldeschorren.be voor last-minute wijzigingen en wegwijzer.
Voor de slikken- en schorrenwandelingen zijn goed aanzittende rubberlaarzen noodzakelijk.

Behoudens anders vermeld is de afspraak om 10u aan het e-paviljoen BASF. De ingang naar ons modderkot bevindt zich aan de zijkant.

Ons bezoekerscentrum is geopend vanaf een half uur voor het vertrek. Ook na de wandeling kan je nog een kijkje nemen of nog wat blijven hangen voor een babbel en een biertje.

Let op!

(*) Voor deze activiteit dient u zich vooraf online aan te melden via onze website.
(**) Let op: afwijkend beginuur

Slikken- en schorrenwandeling

Estuaria zijn van bijzonder grote waarde voor de natuur. Ze bestaan uit slikken, schorren, geulen en kreken die zich in alle gradiënten tussen zoet en zout water en onder invloed van het getij ontwikkelen. Ze trekken unieke planten en diersoorten aan.

Meer weten »

Slikken- en schorrenwandeling

Slikken en schorren zijn waterrijke, in Vlaanderen uiterst zeldzame biotopen van internationaal belang. Samen maken ze slechts voor 0,06 tot 0,08% (830-1110 ha) deel uit […]

Meer weten »

Evolutie van planten

Het duurde zomaar eventjes ruim 550 miljoen jaar om te evolueren van eenvoudige algen tot de plantenrijkdom zoals wij die nu kennen. Koen Vanagtmael vergast ons op een verhelderend inzicht in de evolutie van planten.

Meer weten »

Slikken- en schorrenwandeling

Het probleem in zilte natuur is niet de aanwezigheid van zout maar wel het steeds sterk wisselende zoutgehalte. Wij gaan op zoek naar zeldzame zoutminnende schorrenplanten zoals echt lepelblad, melkkruid, zilte rus, zeeweegbree, zeebies, zeeaster, zeekraal en kweldergras.

Meer weten »

Zeehondenkijken Zimmermangeul

Op slechts een kwartiertje rijden van ons schorrenhuis, ligt de Zimmermangeul een favoriete rustplaats voor zeehonden. Vanop de dijk kan je hen heel goed zien liggen op amper 200m aan de overkant van de geul.

Meer weten »

Zomers gefladder

In juli en augustus vliegen de meeste soorten dagvlinders. Het is toptijd voor vlinders: lange dagen, hoge temperaturen en veel zon. Met hun grote verscheidenheid en gevarieerde ecologie zijn vlinders waardevolle indicatoren van de kwaliteit van ons leefmilieu.

Meer weten »

Slikken- en schorrenwandeling

In het najaar is het schor vervuld met de zoete honinggeur van de zeeaster. Zeeaster of zulte is één van de weinige planten die kunnen overleven met zoute voeten.

Meer weten »

Laaglaagwaterwandeling met nadien soep met brood

2 keer per jaar krijgen we de equinox-getijden: extreem hoge hoogwaters en zeer lage laagwaters. Een zeer laag laagwater biedt ons de kans om tot in het midden van de Schelde te wandelen. Een unieke ervaring waarvoor je wel goed aanzittend rubberlaarzen nodig hebt.

Meer weten »

Slikken- en schorrenwandeling

Slikken en schorren zijn waterrijke, in Vlaanderen uiterst zeldzame biotopen van internationaal belang. Samen maken ze slechts voor 0,06 tot 0,08% (830-1110 ha) deel uit […]

Meer weten »

Slikken- en schorrenwandeling

Slikken en schorren zijn waterrijke, in Vlaanderen uiterst zeldzame biotopen van internationaal belang. Samen maken ze slechts voor 0,06 tot 0,08% (830-1110 ha) deel uit […]

Meer weten »