Land-en-water

Wat weten we van zeespiegelstijging?

Door de opwarming van de aarde smelten gletsjers en ijskappen in Groenland en op de Zuidpool. Daardoor komt er steeds meer water in de oceanen. Daarnaast zet dat water ook uit door de opwarming.

>> lees verder