De Westerschelde kan een stuk veiliger worden als van de Walvischstaart toch een vaargeul wordt gemaakt. Dat staat in een zogenoemd ambtelijk concept van het Milieuprogramma 2018-2022, waarover het dagelijks provinciebestuur binnen een maand een besluit neemt. Nu varen schepen nog dicht langs de kust van de gemeente Veere en Vlissingen.

>> Lees verder