Land-en-water

Schade aan de zeebodem

Tijdens de laatste eeuw, zijn grote gebieden van de zeebodem beschadigd door menselijke activiteiten, o.a. door de visserij, zand- en grindwinning en baggeren.

>> Lees verder