Land-en-water

Water, zand en slib in het Schelde-estuarium

Deze brochure geeft de hoofdlijnen weer van het gezamenlijke onderzoek naar water, zand en slib in het Schelde-estuarium. Hiermee wil de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie deze kennis toegankelijk maken voor iedereen die betrokken is bij het beheer van het estuarium.

>> Download pdf-bestand