Erosie schorrand

Galgeschoor, 20 februari 2011 – Sinds 2006 volgen we de erosie van de schorrand op het Galgeschoor op regelmatige basis op. >> Lees verder … “

Limnodata en Piscaria Neerlandica

Deze website geeft toegang tot een groot aantal waarnemingen van planten en dieren in de Nederlandse oppervlaktewateren. De gegevens zijn afkomstig uit de databanken Limnodata Neerlandica en Piscaria. De gegevens zijn door STOWA en Sportvisserij Nederland verzameld bij een groot aantal bronhouders, waaronder waterschappen, provincies en visfederaties. >> www.limnodata.nl “

Hoe promoot de provincie Lillo?

Het Polderdorpje Lillo dreigt van zijn toeristische charme te verliezen. Enkele jaren terug telde het dorpje nog meer dan 40 inwoners, vandaag nog 28. Heel wat woningen en horecazaken staan leeg.

Meer lezen

AMORAS-project

De naam AMORAS doet meteen denken aan de bekende strip van Willy Vandersteen, waarin Suske en Wiske elkaar ontmoeten en er avonturen beleven met het spook Sus Antigoon. AMORAS is een letterwoord dat staat voor Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib. Met dit project investeren de Vlaamse overheid en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen … Meer lezen

Beschrijving van de Habitattypes van bijlage I van de Habitatrichtlijn in Vlaanderen

Natuurlijke habitats zijn land- of waterzones met bijzondere geografische, abiotische en biotische kenmerken, die zowel geheel natuurlijk als half natuurlijk kunnen zijn. Bijlage I bevat de lijst van habitattypes van communautair belang, die zeldzaam, bedreigd of kwetsbaar zijn in Europa. In Vlaanderen komen 44 habitattypes voor, waarvan 8 prioritaire voor het natuurbeleid in Europa. >> … Meer lezen

Leverbot op dijk en schorren

Geregeld zijn er op onze schorren schapen gestorven aan leverbot. Leverbotziekte, ook kortweg “leverbot” genoemd, is een wereldwijd verspreide parasitaire ziekte waarbij runderen, schapen en geiten de hoofdgastheren zijn. Ook mensen kunnen besmet raken. Mits enige voorzichtigheid is dit laatste te vermijden. >> Lees verder … “

Hydrologisch InformatieCentrum – HIC

Het Hydrologisch InformatieCentrum, of kortweg HIC, behoort tot het Waterbouwkundig Laboratorium en valt onder het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.

Terugblik op de schorrenborrelwandeling

Lillo, 2 januari 2011 – Na een aangename en leerrijke wandeling in en om Lillo o.l.v. Claude Baguet, werden onze bezoekers in de poterne vergast op een schorrenborrel. >> Neem een kijkje … “

Kerstdag op het Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 25 december 2010 – Ik zou iets kunnen schrijven over het kraken van het kruiend ijs of over het verlangen naar de eindeloze witte ijsvlakten.
Moest ik even zoeken dan zou ik waarschijnlijk ook nog wel een pakkende haiku vinden.

Maar ach, houden we het simpel op wat mooie foto’s, nee toch.

Meer lezen