Vismonitoring Zeeschelde: rapport 2010

Brussel, 16 augustus 2011 – Bij het INBO verschijnt binnenkort het rapport “Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2010”. Via onze visserskes, kunnen julie dit rapport nu … Lees meer

Smalle rolklaver

Een vrij algemeen voorkomende plant in het Deltagebied en aangrenzend rivierengebied is de smalle rolklaver, een gele vlinderbloemige. Deze plant komt voor op het Verdronken Land van Saeftinghe en op … Lees meer

Blauwalg of blauwwier

Bath, 19 juli 2011 – Jaap Van der Hiele stuurde ons een mooie foto van blauwalg in het Spuikanaal Bath. Reden voor ons, om ons even in dit (letterlijk) gifgroene … Lees meer

Het rariteitenkabinet

Groot Buitenschoor, 24 juni 2011 – Tijdens de vismonitoring op 24 juni 2011 vonden de vissers een bijna volledig witte tong in hun visfuik. >> Lees verder … “

Rondje langs Deurne

Sinds enkele jaren duikt her en der het kwakkelverhaal op dat de Schelde in de Romeinse tijd niet langs Antwerpen liep maar wel de bedding van de Antwerpse Ring volgde … Lees meer

Ook garnalen doen het goed in de Zeeschelde

Brussel, 8 juli 2011 – Sinds mei 2007 wordt maandelijks een fuik opgesteld in de Schelde in Bornem (Weert), tegenover de Durmemonding. Het zoetwater gaat daar over in het licht brakke. Het INBO onderzoekt er de verspreiding van trekvissen. De fuik wordt telkens voor een periode van 24 uur op de laagwaterlijn van de Schelde geplaatst. Vrijwilligers tellen en identificeren de vissen en garnalen als bijvangst.

Lees meer

Meer mariene soorten in Zeeschelde door droogte?

foto natuurpuntwalBrussel, 8 juli 2011 – In opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en de Waterdienst van Rijkswaterstaat maakten wetenschappers van het Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES) en INBO op verschillende plaatsen in het Schelde-estuarium visbestandsopnamen. Onze eerste resultaten tonen aan dat door de aanhoudende oostenwind en lage afvoer van zoetwater door de lange droogte, de zoutinvloed op de meest inlands gelegen stations groter was dan vooraf verwacht.

Lees meer

Afsluiting Schaar van Waarde is slechts tijdelijk

Middelburg, 1 juli 2011 – De sinds 1 mei 2011 geldende afsluiting van het vaarwater tussen de Schaar van Waarde en de Overloop van Valkenisse in de Westerschelde is een tijdelijke maatregel. Volgens Gedeputeerde Staten zagen de nautische autoriteiten (verenigd in de Permanente Scheldecommissie) zich door verzanding, en als gevolg daarvan een aantal strandingen, genoodzaakt de nevengeul voor de binnenvaart tot verboden gebied te verklaren.

Lees meer

Hertshoornweegbree

Merksem, 1 juli 2011 – Hertshoornweegbree is een typische schorrenplant, beweert men. Wel dan heb ik vandaag een nieuw schorrengebied ontdekt in Merksem.

Lees meer

Zeldzame site uit steentijdperk opgegraven in Kruibeke

Kruibeke, 22 juni 2011 – Archeologen hebben in Bazel (Kruibeke) een zeldzame site van de zogenoemde Swifterbantcultuur ontdekt. Die bewoningsfase uit de steentijd was tussen 5.000 en 3.500 voor Christus een scharnierperiode tussen het jager-verzamelaarsbestaan en een meer sedentair bestaan in de zandstreek

Lees meer

Waterpunge

Galgeschoor, 18 juni 2011 – Het was nog effe onzeker en daarom hebben we gewacht op een bevestiging door Bart Vandevoorde van het INBO. Alhoewel het een vrij algemeen voorkomend … Lees meer