Varia

Baggeren

Het Van Dale woordenboek omschrijft de term baggeren kernachtig als: “modder van de waterbodem halen“. Bij die woorden duikt voor ons geestesoog een baggerschip op. …
Lees meer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10