Varia

Klimaatproject Wetlands4Cities

Natuurpunt is finalist in de ‘Fertilise The Future’-wedstrijd van Ecover! Met ons klimaatproject Wetlands4Cities kunnen we een bijdrage uit het ‘Fertilise the Future’ fonds in …
Lees meer

Pilot Walviskadaver

Een kadaver van een groot zeezoogdier spreekt zeer tot de verbeelding. De huidige praktijk is dat grote kadavers, na onderzoek, worden geruimd. Nadat eind november …
Lees meer

Testerep Magazine

Testerep magazine brengt je info over marien onderzoek en beleid, maar schenkt ook extra aandacht aan innovatie, data en observatie. Visueel sterk en gebruiksvriendelijk, en …
Lees meer
1 2 3 4 6 7 8 9 10