Studie en monitoring

Golfmetingen op Saeftinghe

Voorliggend rapport kadert in het onderzoek dat het doel heeft de kennis inzake golfbelasting op slikken en schorren te verbeteren. In dit rapport, kaderend binnen…
Lees meer

Watervogeltelling winterhalfjaar

Dit weekeinde vindt de oktobertelling in het kader van de midmaandelijkse watervogeltellingen van het winterhalfjaar 2019 – 2020 plaats. Meer lezen
Lees meer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10