Land en water

Podcast zeespiegelstijging

Kunnen we nog wel naar het strand als de zeespiegel zo blijft stijgen? Krijgen we Utrecht aan zee? Hoe verhoudt de droogte zich tot al…
Lees meer

Kweldergroei met baggerslib

Met baggerslib uit de haven van Harlingen kweldergroei stimuleren. Dat was de doelstelling van het project Slibmotor Koehoal dat in 2016 van start ging. Hoewel…
Lees meer

Het gevaar van het getij

Schorrenbezoekers lachen soms als wij hen vertellen hoe snel het getij opkomt. Een dodelijk ongeval op de Verklikkerplaat bij het Nederlandse Renesse illustreert spijtig genoeg…
Lees meer

De kracht van water

Schorren zijn permanent onderhevig aan de getijdewerking waarbij de kracht van het in- en uitstromende water, het landschap vormt. Op het galgeschoor is er op…
Lees meer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10