De Schelde

Natuurpakket Westerschelde

Het Natuurpakket Westerschelde is de uitbreiding van de estuariene natuur (schorren en slikken) met 600 hectare. Dat gebeurt op drie locaties: de Hedwigepolder, natuurgebied het …
Lees meer

Waterbouwkundig labo

In 1933 richtten de toenmalige Antwerpse Zeediensten het Waterbouwkundig Laboratorium op. Doel was meer inzicht te krijgen in de stroming van de Schelde en het …
Lees meer

Toekomst van de Hedwigepolder

Op 11 september publiceerde Jim van Belzen een nieuw technisch artikel welke nodig was om de toekomstige ontwikkelingen in de Hedwige beter te begrijpen. Soms moet …
Lees meer

Onderzoek aangespoelde Butskop

Terneuzen, 7 september 2020 – Het is dus het volwassen dier. Utrecht is onderweg om onderzoek te doen. Het dier zal hiervoor verplaatst worden naar …
Lees meer
1 2 3 4 6 7 8 9 10