De kracht van water en wind

Texel, 25 april 2013 – Was de Razende Bol bij Texel voor de winter nog een vlakke zandplaat, nu is het door de aanhoudende oostenwind en het getij herschapen tot een zee van enkele meters hoge zandduinen met allemaal inhammen en geulen. >> lees verder … “

Slinkend Onland

Zowel in de Oosterschelde als in de Westerschelde staat het schor onder druk. De oppervlakte van de schorren neemt af. Maar ook de variatie aan vegetatiepatronen vermindert. Voor water- en natuurbeheerders is dat reden tot zorg. Rijkswaterstaat Zeeland heeft in 1999 de meest relevante feiten en inzichten die betrekking hebben op de omvang van de … Meer lezen

Stormtij in het Zeescheldebekken

Stormtij in het Zeescheldebekken is een niet te verwaarlozen risico. Daarvoor heeft WenZ een heel scenario uitgewerkt dat geregel wordt geupdated. Zo ook dit jaar. >> download als PDF – 5.5Mb “

Laagste laagwater aan Belgische kust sinds 1830

Oostende, 15 februari 2013 – Springtij en aanhoudende zuiden- tot oostenwinden hebben op 15 februari van dit jaar gezorgd voor extreem laag water in de Zuidelijke Noordzee. Aan de Belgische kust werd zelfs het record gemeten: ruim 1m11 onder het referentieniveau. >> lees verder … “

Inventarisatie en historische analyse van Zeescheldehabitats

In 2009 verscheen bij het INBO de studie “Inventarisatie en historische analyse van Zeescheldehabitats: Vervolgstudie: resultaten van het tweede jaar”. Hierin wordt een uitgebreide analyse gemaakt van de evolutie van de ecotopen op oa. het Groot Buitenschoor in de laatste eeuw. >> Lees verder … “

Waarom versterkt het getij in de Westerschelde?

Het getij is niet langs de hele Schelde hetzelfde. De getijdengolf verandert tijdens haar tocht van Vlissingen tot Gent. Onderzoek naar de verandering van het getij kan helpen bij het verbeteren van veiligheid. >> lees verder … “

Opslibbing van schorren en overstromingsgebieden langs de Schelde

De opslibbing van schorren en overstromingsgebieden is een onvermijdelijk, natuurlijk proces, dat belangrijke gevolgen heeft voor de functies die schorren en overstromingsgebieden vervullen. Stijn Temmerman geeft een overzicht van de huidige kennis en kennisleemten over sedimentatieprocessen in schorren en overstromingsgebieden langs het Schelde-estuarium. >> Lees verder … “

Zeespiegel stijgt echt sneller

Lang was moeilijk vast te stellen of de zeespiegel echt sneller stijgt dan vijftig jaar geleden. Na achttien jaar meten is het duidelijk: drie millimeter per jaar, dat is de helft meer dan vroeger. >> lees verder … “

Onderzoek naar sterk schommelende zoutgehalte van oceanen

Het zoutgehalte van de oceanen schommelt de laatste jaren ongewoon sterk. Wetenschappers willen de oorzaak achterhalen aan boord van het Amerikaanse onderzoeksschip Knorr. Het zoutgehalte of de saliniteit van de oceanen is al miljarden jaren stabiel. Maar de laatste vijftig jaar merken onderzoekers ongewone schommelingen. Die schommelingen kunnen leiden tot meer extreme weersomstandigheden zoals droogte en overstromingen, vrezen de wetenschappers.

Meer lezen