Half miljoen kuub zand beschermt Zeeuwse kust

Tholen, 29 januari 2014 – Een kustbescherming waar de veiligheidsdenkers net zo blij mee zijn als de natuurbeschermers: bij de Oesterdam in de Oosterschelde is het gelukt. Iedereen is blij met de half miljoen kuub zand die de kust gaat beschermen. Geen wonder, want vandaag met vloed is de nieuwe zandplaat volledig onzichtbaar. >> Lees … Meer lezen

Opslibbing Hedwigepolder

MIddelburg, 29 januari 2014 – Een mogelijk snellere opslibbing van de ontpolderde Hedwigepolder leidt volgens Gedeputeerde Staten niet direct tot kostbaar onderhoud. >> Lees verder … “

Verzilting Zeeland

Den Haag, 20 januari 2014 – Onderzoeksinstituut Deltares en het Franse bedrijf ImaGeau zoeken samen naar een oplossing voor het tekort aan zoet water in Zeeland. >> Lees verder …>> Zoute wellen verzilten polders … “

Stabiliteit van het slik

Groot Buitenschoor, 1 januari 2014 – Kom je geregeld op het slik dat zie je dat in de loop van het jaar, het uitzicht sterk kan verschillen. De ene keer is het slik een mooi, glad oppervlak, andere keren is het alsof er grote stukken zijn uit weggehapt. Hoe zat dat nu weer met dat … Meer lezen

Hoogste waterstand sinds 1953

Neeltje Jans, 6 december 2013 – Afgelopen nacht om 4.00 uur is een waterstand van NAP + 3,99 m bij Vlissingen gemeten. Dit is de hoogst gemeten waterstand in Zeeland sinds 1953. >> Lees verder …>> Antwerpse Scheldekaaien onder water gelopen “

Water, zand en slib in het Schelde-estuarium

Deze brochure geeft de hoofdlijnen weer van het gezamenlijke onderzoek naar water, zand en slib in het Schelde-estuarium. Hiermee wil de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie deze kennis toegankelijk maken voor iedereen die betrokken is bij het beheer van het estuarium. >> Download pdf-bestand … “

Earth Under Water

BBC-documentaire (2008) over de verandering van het klimaat, de grote overstromingen die het afsmelten van de poolkappen zal veroorzaken, en de rampzalige gevolgen daarvan in kustgebieden. De programmamakers gaan dieper in op speculaties over de onnauwkeurigheid van de wetenschappelijke berekeningen en onderzoeken aanwijzingen dat de zondvloed wel eens veel sneller zou kunnen plaatsgrijpen dan tot nu toe werd aangenomen

Meer lezen