Hoort wie stormt daar kinderen?

‘t Is Sinterklaas kinderen. Een evaluatie van de Sinterklaasstorm die op 6 december het Scheldebekken teisterde en de bescherming die het Sigmaplan bood. >> Download pdf-bestand … “

De ‘Zandmotor’ drie jaar na aanleg

In 2011 ontwikkelde Nederland een schiereiland van 128 ha voor de kust van Ter Heijde (Zuid-Holland) met als drieledig doel: kust- en duinaangroei, recreatieve meerwaarde en kennisontwikkeling. Uit een studiedag op 31 maart 2014 blijkt alvast dat deze ‘Zandmotor’ vooral positieve resultaten kan voorleggen. >> Lees verder … “

Temperatuur zeewater op hoogste peil in twintig jaar

Oostende, 11 april 2014 – De temperatuur van het zeewater ligt met ongeveer tien graden momenteel op het hoogste peil in twintig jaar. Het is nog niet duidelijk of de hoge temperaturen een invloed hebben op fauna en flora en op het weerbeeld van de komende weken en maanden. >> Lees verder … “

Ondergrondse oceanen lijken niet onmogelijk.

Honderden kilometers onder onze voeten zouden zich wel eens grote volumes water kunnen bevinden. Die theorie bestaat al langer, maar een waterrijk mineraal dat Canadese wetenschappers wisten te bemachtingen, lijkt dat te bevestigen. >>Lees verder … “

Getijdenpoelen langs de Oosterschelde

Afgelopen jaren heeft Project Zeeweringen in verschillende dijktrajecten getijdenpoelen aangelegd. Peter Meininger, ecoloog bij projectbureau Zeeweringen, vertelt ons er meer over. >> Lees verder … “

Vloedschaar Groot Buitenschoor

Kijk je bij laagwater naar het Groot Buitenschoor, dan zie je halverwege tussen de dijk en de strekdam een geul die stroomopwaarts – dus naar de containerterminal toe – doodloopt. Deze geul is wat men noemt een vloedschaar, meer bepaald een doodlopende vloedschaar. >> Lees verder … “

Duurzamere bekleding op de Zeeuwse dijken

Afgelopen jaren heeft projectbureau Zeeweringen samen met verschillende producenten ingezet op de ontwikkeling van nieuwe, duurzame betonzuilen voor de bekleding van de Zeeuwse dijken. >> Lees verder … “

Schade aan de zeebodem

Tijdens de laatste eeuw, zijn grote gebieden van de zeebodem beschadigd door menselijke activiteiten, o.a. door de visserij, zand- en grindwinning en baggeren. >> Lees verder … “

Windkracht 6

Zimmermangeul, 15 februari 2014 – Windkracht 6 op de zandbanken aan de Zimmermangeul geeft je een natuurlijke zandstraalinstallatie.

Meer lezen

Zoutwinning Waddenzee risicovol

4 januari 2014 – Het winnen van zout onder de Waddenzee is een gevaar voor het natuurgebied. De bodem van de Waddenzee zal dalen, waardoor wadplaten die normaal droogvallen, onder water kunnen blijven staan. Deze platen zijn voedselgebieden voor tienduizenden trekvogels. >> Lees verder … “