‘s nachts als het donker is …

Groot Buitenschoor, 22 augustus 2012 – zij zakken af naar onze streken vanuit Noord-Afrika en Zuid-Europa. En ‘s nachts als het donker is, komen zij in actie. Hun naam luipaardlichtmot doet het ergste vermoeden, maar in feite zijn zij heel onschuldige nachtactieve microvlinders. >> lees verder … “

Dat exotische Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 26 april 2012 – Met een wereldhaven als Antwerpen komen er hier allerlei verstekelingen aanspoelen. Eentje daarvan is de rugstreepsteurgarnaal Palaemon macrodactylus. Het oorspronkelijk verspreidingsgebied van de rugstreepsteurgarnaal ligt in de noordwestelijke Stille Oceaan, waar de soort voorkomt langs de kusten van Japan, China en Korea. Deze exoot komt doorgaans voor op beschutte […]Lees verder …

Zomerlate vlinder

Groot Buitenschoor, 1 september 2012 – De zoete honinggeur van de aan het einde van de zomer bloeiende zeeaster, trekt heel wat insecten aan waaronder vlinders zoals dit kleine koolwitje. >> Lees verder … “

Honingzoet schor

Groot Buitenschoor, 1 september 2012 – Een schor heeft zo zijn eigen typische moddergeur. Maar naar het einde van de zomer toe wordt het schor overwelmd door de honingzoete geur van de bloeiende zeeasters. >> lees verder … “

Mijn botten

Platvissen, of Pleuronectiformes, zijn een orde van vissoorten die op hun zijde op de bodem leven. Aanvankelijk komen ze als een normale vis ter wereld, maar allengs gaat het dier op zijn zijde liggen en wordt breed en plat waarbij het ene oog zich verplaatst naar de bovenliggende zijde. De meest voorkomende platvis in onze […]Lees verder …

Scharren met zweren

Belgische onderzoekers hebben in het voorjaar van 2011 een opvallende toename van zieke scharren in de Noordzee ontdekt. Die waarneming wordt bevestigd door beroepsvissers en hengelaars. Veel opgeviste scharren hebben last van huidzweren. De oorzaak is voorlopig nog niet vast te stellen. >> Lees verder … “

Moerasandoorn

Groot Buitenschoor, 29 juli 2012 – De voet van de dijk heeft op een aantal plaatsen meer weg van een paarse zee door de talrijk bloeiende moerasandoorn. >> Lees verder … “

Welk plantje is dit?

Dit plantje is een typisch voor brakwaterschorren. Je vindt het tussen het gras op natte, vaak brakke tot zilte grond, zoals op schorren en kwelders. Landinwaarts vindt je het vooral langs de grote rivieren. >> Lees verder … “

Nopjeswieroffensief

Groot Buitenschoor, 25 juli 2012 – Het was ons reeds begin juli opgevallen dat er opvallend veel nopjeswier op de slikplaat groeide. Meestal is dat een tijdelijk fenomeen dat met de eerste beste tij wegspoelt, maar dit jaar houdt het duidelijk stand. >> Lees verder … “