Beheer

Zo lekker rustig …

Groot Buitenschoor, 12 juni 2016 – een rustige zondagochtend op het Groot Buitenschoor is wat staan grazen aan de strekdam en wat naar de bergeenden …
Lees meer

Begrazingsteam Galgeschoor

Galgeschoor, 12 juni 2016 – De voorbije week heeft Ludo Van Alphen het begrazingsteam op het Galgeschoor losgelaten. Het team bestaat uit 8 Galloways en …
Lees meer

Rijfdag Groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 4 juni 2016 – Het voorspelde mooie weer en de bijhorende 23° bleken in werkelijkheid een kille 14° en een klamklevende mist te …
Lees meer

Zilt grasland groot Buitenschoor

Groot Buitenschoor, 1 mei 2016 – een korte inspectie van het zilt grasland leverde heel wat interessante informatie op over de toestand die er veelbelovend …
Lees meer

Maaien zilt grasland

Groot Buitenschoor, 24 januari 2016 – Myriam, Rit, Hug, Gie, Koen en Frank waren zondagochtend paraat voor een voormiddag riet maaien op het zilt grasland …
Lees meer

Schorrand en slikbeheer Boven-Zeeschelde

Het rapport schept een kader voor een passend en duurzaam oeverbeheer van de Boven-Zeeschelde. Het bevat een methodologie gebaseerd op monitoringsresultaten om de onderhoudsnood aan …
Lees meer
1 2 3 4